Relatiemanagement opleiding (postgraduate) – this info in English

De postgraduate-opleiding Strategisch Relatiemanagement leert je in 6 lesdagen verspreid over 2 maanden hoe het relatiemanagement van een organisatie wordt geprofessionaliseerd. Het doel is de deelnemers aan de opleiding in staat te stellen het netwerk van een organisatie structureel en meetbaar te laten bijdragen aan de organisatiedoelstellingen. De basis hiervan is het structureren van het gehele relatiemanagement; één beleid van strategie tot uitvoering.

De relatiemanagement opleiding begint met het aanscherpen van de visie van de deelnemers op het belang van het hebben van een netwerk én het formuleren van een effectieve relatiemanagementstrategie die aansluit op de organisatiestrategie. Daarnaast leren de deelnemers aan de postgraduate-opleiding hoe de Return-on-Relationship wordt berekend, hoe de externe en interne stakeholders het beste in kaart worden gebracht, hoe om te gaan met de complexiteit van het management van relaties en hoe de interne verantwoordelijkheid en implementatie voor het relatiemanagement eruit ziet. De relatiemanagement opleiding besteedt ook aandacht aan de transitie van organisaties naar een netwerkorganisatie. De opleiding eindigt met het ondersteunen van de netwerkers en de organisatie van meetbaar effectieve netwerkbijeenkomsten.

Het structureren van het gehele relatiemanagement

Lees verder op deze pagina voor meer informatie of ga naar: programma, praktische informatie