Bezorgd over privacy? Wij ook!

Hoewel er tegenwoordig veel applicaties en websites zijn die informatie en andere statistieken over hun gebruikers verzamelen, verzamelen wij geen persoonlijke informatie over u wanneer u deze website bezoekt. Het Institute of Strategic Relationship Management (ISRM) kan alleen uw persoonsgegevens verwerken, die u zelf bij het invullen van een contactformulier op deze website verstrekt.

Wat doen we met uw gegevens?

Het ISRM verwerkt de door u aangeleverde persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan het ISRM uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit deelname aan trainingen of dienstverlening omtrent evenementen.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

ISRM bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen wij uw verstrekte gegevens met anderen?

Het ISRM verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij zullen uw gegevens dan ook nooit zonder uw toestemming aan derden verstrekken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@relationshipmanagement.eu. Het ISRM zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Hoe beveiligen we uw gegevens?

Het ISRM neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van het ISRM maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door het ISRM verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met het ISRM op via info@relationshipmanagement.eu.