Monica Bakker is sinoloog en heeft meerdere jaren in Beijing gewoond. Haar expertise ligt met name op het gebied van Chinese netwerken, relationeel leiderschap en visievorming. Bij Comenius Leergangen heeft zij zich gespecialiseerd in leiderschapsontwikkeling. Ook begeleidt zij socratische gesprekken.

Bij het Institute of Strategic Relationship Management is Monica een trainer en consultant in het ontwikkelen van een netwerkvisie: Waarom is het voor organisaties zo belangrijk om de juiste mensen te kennen en een betekenisvol netwerk te hebben? Monica doceert ook Relational Leadership en Protocol & Networking.

Relatiemanagement relevanter dan ooit – lees het interview met Monica Bakker op ons blog

Carla van Elst interviewde Monica Bakker over het belang van het hebben van relaties. En waarom veel organisaties die dit belang onderkennen moeite hebben om een wederkerig netwerk op te bouwen.