Banquet of Guardsmen from the District IV under Captain Jacob Backer and Lieutenant Jacob Rogh, Nicolaes Pickenoy, 1632 (detail), canvas, 198 x 531 cm, collection Amsterdam Museum

Wat we kunnen leren van netwerken in de 17e eeuw; kleine gesloten netwerken gebaseerd op wederzijds vertrouwen

Dit artikel in het Engels/ this article in English

 

In maart publiceerde Amsterdam University Press het boek Managing Authentic Relationships; Facing New Challenges in a Changing Context. Een boek over netwerken en relatiemanagement geschreven door Jean Paul Wijers, Monica Bakker, Robert Collignon en The book about relationship management 'Managing Authentic Relationships 'Gerty Smit en met bijdrages van onder andere Prof. René Foqué, Paul Mosterd, Paul Spies en Tom Verbelen. Het boek richt zich op het bouwen en het beheren van een sterk netwerk en wederzijdse relaties voor de hele organisatie door de implementatie van een professioneel relatiemanagement op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Het boek richt zich op diegenen die binnen een organisatie de verantwoordelijkheid hebben voor het management van een professioneel, zakelijk netwerk. 

De cover van het boek is een 17e-eeuws gildeschilderij van Nicolaes Pickenoy, afkomstig uit de collecte van het Amsterdam Museum. Het schilderij is op dit moment te zien in de permanente tentoonstelling ‘Hollanders van de Gouden Eeuw‘ in de Hermitage Amsterdam. In het boek Managing Authentic Relationships staan nog drie gildeschilderijen; het zijn historische voorbeelden van succesvol netwerken. De Adjunct Directeur van de Hermitage Amsterdam, Paul Mosterd, schrijft erover in het boek:

“In the Netherlands, there are no larger militia paintings than the ones that are displayed in the Hermitage Amsterdam. They remind us of the Golden Age; a period in which trade and culture flourished in our country. Within just a few generations, an incredible economic boom occurred in the newly-established Dutch Republic. The wealthy and powerful citizens who were then in charge, had themselves eternalised in monumental paintings. Nowadays we see them as large, beautifully painted works of art. We can also decipher the codes and analyse the messages that are hidden in these artworks. The paintings served as a kind of LinkedIn on the wall for citizens at the time. They hung in semi-public buildings and were intended for observation and consideration.

De gildeschilderijen fungeerden als een soort LinkedIn van de 17e eeuw

Militia members who contributed financially received a place in the painting. Being portrayed towards the front of the painting was relatively expensive and for a full-length depiction, you paid  full price. It was certainly worth it however, because a work of such prestige could boost your career. It was an opportunity to demonstrate your good citizenship and to show that you acknowledged your responsibility to the city. You could also indicate ‘where you came from’ as well as showing how well connected you were. “

In deze video legt Paul Mosterd uit wat er te zien is op het schilderij van Nicolaes Pickenoy

 

In Hoofdstuk 1 ‘The Importance of Networks and Relationships‘, schrijft Monica Bakker ook over netwerken in de 17e eeuw: “The Amsterdam admiralty, which was the economic and administrative power in the city, consisted of several closed networks, most of them based on strong family ties. People from within the network where called “friends,” whereas people from outside the network were referred to as “outsiders.” As an outsider, it was profoundly difficult to become part of these networks. The members enhanced their interdependence by gifts, invitations, and favors that at some point it was assumed would be returned. The network ties were based on reciprocity and trust and aimed to strengthen the group’s own economic and social position within Amsterdam society.”

Toekomstige netwerken zijn net als 17-eeuwse netwerken: kleine gesloten netwerken gebaseerd op wederzijds vertrouwen

De schilderijen bieden niet alleen een historisch voorbeeld, ze geven ons ook een visie op de toekomst. Een visie die wordt uitgelegd door Monica Bakker in Hoofdstuk 1: “The expectation of networks of the future is that they will be more closed and centered around a certain shared purpose in so-called high-trust value networks creating both social and financial capital to support their cause. So even while technological developments allow us to be in touch with an ever-wider range of people, the tendency is to use these new technological possibilities to create networks that are:

 • More personal.
 • More closed to outsiders.
 • Relatively small (to safeguard the self-generating power of the platforms).
 • Based on trust and reciprocity.

The seventeenth-century network of friends and outsiders probably looks very dated at first but it is actually coming back, just in a much more complex state, not bound to a shared geographical location and with less face-to-face interaction. Quite like in the decade of the Amsterdam admiralty, personal and organizational success will depend on networking power.”

 

Het boek Managing Authentic Relationships; Facing New Challenges in a Changing Context is te koop bij Amsterdam University Press, Amazon, Barnes & Nobles, Managementboek.nl en Bol.com.

Het boek is de theoretische basis van onze postgraduate ‘Strategisch Relatiemanagement’ die op 18 september van start gaat: vind hier meer informatie.

The book about relationship management 'Managing Authentic Relationships '

 

 

 

Banquet of Guardsmen from the District IV under Captain Jacob Backer and Lieutenant Jacob Rogh, Nicolaes Pickenoy, 1632 (detail), canvas, 198 x 531 cm, collection Amsterdam Museum

Nieuw boek verschijnt 4 maart; ‘Wederkerigheid bepalend voor kwaliteit stakeholdernetwerk’

This information in English

Zakelijke relaties moeten voldoende wederkerig zijn en relevante voordelen bieden. Wanneer een relatie onvoldoende wederzijds belang biedt, is er geen evenwichtigheid in de samenwerking. Hoewel relatiemanagement voor een deel op fluïde componenten berust als chemie en gunnen, hangt het uiteindelijke succes van een relatienetwerk voornamelijk af van de professionaliteit en wederzijdse strategische waardes, tactische uitvoering en operationele kwaliteit.

The book about relationship management 'Managing Authentic Relationships 'Dat zijn enkele van de bevindingen van de auteurs van het boek ‘Managing Authentic Relationships; Facing New Challenges in a Changing Context’, dat op maandag 4 maart a.s. wordt gepresenteerd. Het boek is een uitgave van Amsterdam University Press en het Institute of Strategic Relationship Management (ISRM) in Den Haag, en is geschreven door Jean Paul Wijers, Monica Bakker, Robert Collignon en Gerty Smit. Het boek richt zich op diegenen die binnen een organisatie de verantwoordelijkheid hebben voor het management van een professioneel, zakelijk netwerk. 

Effectief en wendbaar

Strategisch relatiemanagement is een cruciale voorwaarde voor het succes van organisaties, stelden zij vast. Managing Authentic Relationships beschrijft een aanpak van relatiemanagement die bijdraagt aan het behalen van strategische doelstellingen van de organisatie:

 • Door de vertaling van de strategische doelstellingen van een organisatie naar een effectieve en wendbare relatiemanagementstrategie,
 • Door het efficiënt managen van relaties en op de juiste wijze in kaart brengen van de stakeholdersnetwerken,
 • Door de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en gezondheid van het netwerk helder in de organisatie te verankeren,
 • Door te sturen op meetbare resultaten (Return-on-Relationship),
 • Door de ontwikkeling van de professionaliteit van netwerkers zodat die met de juiste mensen een authentieke relatie weten op te bouwen,
 • Door het organiseren van meetbaar effectieve netwerkbijeenkomsten.

Authenticiteit

Hoewel wederzijdse belangen het fundament zijn van elke professionele zakelijke relatie, is authenticiteit in de relatie van cruciaal belang, stellen de auteurs. Daarbij draait het om begrippen als integriteit, transparantie en betrouwbaarheid. ‘Als het relatiemanagement alleen is gestoeld op de wens om maximaal rendement te behalen uit een relatie, schaadt dat de betrekking en zorgt zo’n houding voor afstand en wantrouwen’, beschrijven de auteurs.

Managing Authentic Relationships beschrijft de paradox die zich daarbij voordoet; relaties ontwikkelen zich het beste in afwezigheid van een vooraf gesteld doel en een strikt tijdschema, maar relatiemanagement betekent het stellen van doelen en het maken van een planning.

“Dit boek is verplichte literatuur voor iedereen die constructief wil bouwen aan een wereld die gebaseerd is op duurzame wederzijdse voordelen, waar handel bloeit en vrede heerst.” – Dick Berlijn, Voormalig Commandant der Strijdkrachten

High-trust Value Networks

In de toekomst zullen relatienetwerken steeds meer zijn gebaseerd op een goede combinatie van vertrouwen en toegevoegde zakelijke waarde. ‘In de huidige tijd zijn onzekerheid en verandering steeds meer normaal geworden’, beweren de auteurs. ‘Lange-termijn vertrouwensrelaties bieden de ondersteuning, bescherming en veerkracht die kenmerkend zijn voor de ‘High-trust Value Networks’ van de toekomst. Waar contracten en procedures de relatie soms bemoeilijken, reduceert vertrouwen juist de complexiteit van relaties en vergroot het de wendbaarheid van de betrokken partijen om naar gezamenlijke doelen en oplossingen te streven.’

“Dit waardevolle boek gaat over de verloren kunst van persoonlijke aandacht; zeer belangrijk bij managen en versterken van relaties!” – Alexandra Messervy, Oprichter en directeur van The English Manner, voormalig lid van de Koninklijke Hofhouding van HM Koningin Elizabeth van Engeland

De auteurs signaleren ook de veelvoorkomende vergissing waarbij organisaties pas beginnen met het verstevigen van het netwerk als de noodzaak daartoe zich heeft aangediend. ‘Maak vrienden voordat je ze nodig hebt’, zeggen de auteurs. ‘Mensen vragen zich anders terecht af hoe oprecht de intentie is, als het belang om een relatie te onderhouden zo duidelijk zichtbaar is. Wat je op zo’n moment als organisatie nodig hebt is een netwerk dat er al langere tijd ligt en is gebaseerd op wederkerigheid en vertrouwen.’

“In onze accelererende en digitaliserende wereld waar persoonlijke relaties steeds belangrijker worden, is het geweldig om eindelijk een boek te hebben dat relatiemanagement definieert als een onmisbare expertise in elke organisatie.” – Janine Dijkmeijer, CEO van het Nederlands Dans Theater

Presentatie op 4 maart a.s.

Op 4 maart 2019 wordt het boek officieel gepresenteerd tijdens een bijeenkomst in de Hermitage Amsterdam, waar ook het schilderij op de voorzijde van het boek hangt. Tijdens die lancering zal een discussie over het nut van relatiemanagement en het onderhouden van een sterk netwerk plaatsvinden met:

 • Generaal Dick Berlijn, Voormalig Commandant der Strijdkrachten
 • Janine Dijkmeijer, CEO Nederlands Dans Theater
 • Tanja Dik, Director of Consumer Products & Services at Royal Schiphol Group
 • En Paul Mosterd, plv. Directeur van de Hermitage.

The book about relationship management 'Managing Authentic Relationships '

 

Training en advies door het ISRM

ISRM helpt organisaties om stapsgewijs meer grip op het netwerk te verkrijgen en de effectiviteit te maximaliseren. Een professioneel relatiemanagement zorgt voor het behalen van doelstellingen door het voeren van de juiste netwerkregie. Het ISRM biedt een integrale oplossing; onze aanpak richt zich op de strategische, tactische en operationele aspecten van het relatiemanagement.

Toegang tot de juiste netwerken en een wederkerige relatie met de juiste mensen

“Een professioneel relatiemanagement levert een meetbare waardevolle bijdrage aan de strategische doelstellingen van een organisatie.” – Robert Collignon, Strategy Director bij Deloitte en ISRM trainer & consultant

Volg onze postgraduate over relatiemanagement: Van 3 tot en met 7 juni (1 week, 5 lesdagen) in Brussel (Engelstalig) en vanaf 18 september (6 lesdagen in 2 maanden) in Amsterdam (Nederlandstalig)

 

Follow our postgraduate programma

ISRM provides support in making relationship management more professionalFrom 7 March (6 training days during a 3-4 month period) in Amsterdam (in Dutch) and from 3 to 7 June (one week, 5 training days) in Brussels (in English)