ANNA PAULOWNASTRAAT 12-14 2518 BE THE HAGUE
P.O. Box 102742501 HG THE HAGUE
T +31 70 384 11 99E info@relationshipmanagement.eu

STRATEGISCH RELATIEMANAGEMENT

This programme in English: click here

Een netwerkbijeenkomst of ontmoeting met de relaties moet gestructureerd worden om effect te kunnen sorteren. Alleen dan gaat het rendement met sprongen omhoog. Samen met een goede, ook vooraf uitgedachte, evaluatie en follow-up leidt dat in alle gevallen tot een duidelijke meeropbrengst per uitgegeven euro.

De kern van deze structuur is het hebben van een netwerkstrategie voor het complete netwerkproces. Alleen zo is het mogelijk om de effectiviteit van het relatiemanagement te vergroten én anderen binnen je organisatie – leidinggevenden en collega’s van andere afdelingen – te Mark Verheul over Strategisch Relatiemanagementinspireren en overtuigen. Die netwerkstrategie is een vergaande analyse en doorvertaling van de marketing/communicatiestrategie van een organisatie, die op zichzelf weer een vertaling is van de overall visie en organisatiestrategie.

Het Institute of Strategic Relationship Management ontwikkelde samen met de Hotelschool The Hague en het Protocolbureau een postgraduate opleiding Strategisch Relatiemanagement, onder meer voor:

  • Eventmanagers, accountmanagers, marketing- en communicatiemanagers, sales-support staff, medewerkers investor relations, PA’s (bedrijfsleven).
  • Kabinetsmedewerkers, beleidsondersteuners, communicatiemedewerkers (overheid).
  • Fondsenwervers, communicatiemedewerkers (culturele sector).

Wie zijn de relaties van jouw organisatie? Wat is hun belang voor jouw organisatie? Waarom wil je relaties aan je binden? Hoe bouw je een netwerk van jouw relaties? Hoe onderhoud je dat netwerk? Hoe organiseer je effectieve netwerkbijeenkomsten?

Strategisch RelatiemanagementStrategisch Relatiemanagement presenteert een unieke en vernieuwende visie op relatiemanagement:

  • In module 1 leer je te ontdekken waarom een hoogwaardig netwerk van vitaal belang is voor jouw organisatie.
  • In module 2 staan we stil bij de strategische doelstellingen van jouw organisatie en vertalen we dat naar een strategie voor het relatiemanagement.
  • In module 3 kijk je intern binnen jouw organisatie en leer je het relatiemanagement vorm te geven, te organiseren en de verantwoordelijken te overtuigen.
  • In module 4 en 5 werken we dit verder praktisch uit. Wat is jouw rol om de betrokkenen in jouw organisatie te ondersteunen en hoe organiseer je een effectieve relatie(netwerk)bijeenkomst die voldoet aan de geformuleerde doelstellingen en waarvan het effect ook meetbaar is?
  • Door een door jou uit te voeren onderzoek en te schrijven rapport, bij voorkeur gericht de eigen organisatie, pas je de theorie toe op de praktijk. Dit rapport wordt persoonlijk met je doorgenomen tijdens de terugkomdag.

De opleiding wordt vanaf 2 maart 2017 voor de tweede keer in 6 lesdagen verspreid over twee maanden op de Hotelschool The Haguecampus van de Hotelschool The Hague gegeven. De opleiding is inclusief lunches/diners en overnachting in het hotel van de hotelschool. Lees hier het programma van de opleiding en vind hier de praktische informatie (data, prijs, inschrijfformulier).

De Hotelschool The Hague is de onderwijs partner van het Institute of Strategic Relationship Management (ISRM). De postgraduate van het ISRM is geaccrediteerd door het ‘Genootschap voor Eventmanagers‘.