ANNA PAULOWNASTRAAT 12-14 2518 BE THE HAGUE
P.O. Box 102742501 HG THE HAGUE
T +31 70 384 11 99E info@relationshipmanagement.eu

Relatiemanagement-scan

Laat het Institute of Strategic Relationship Management (ISRM) uw relatiemanagement onderzoeken. Wat gaat goed? Wat behoeft verbetering? De relatiemanagement-scan is gebaseerd op onze unieke en vernieuwende visie op relatiemanagement.

Onze visie
Enerzijds heeft iedereen het over het hebben van een goed netwerk en een goed contact met de relaties of de klant. Anderzijds zoeken veel organisaties naar de juiste aanpak: Hoe haal ik meer uit mijn netwerk en mijn netwerkbijeenkomsten? De groeiende hectiek van het moderne leven in westerse landen creëert de groeiende behoefte van mensen aan rust en ruimte voor echte ontmoetingen en persoonlijke aandacht. In onze voortrazende maatschappij is persoonlijke aandacht tegenwoordig het allergrootste cadeau wat je iemand kan geven.

Strategisch Relatiemanagement is het binnenhalen, boeien en binden van zakelijke relaties, op basis van een vooraf geformuleerde netwerkstrategie. Die netwerkstrategie is de doorvertaling van de marketing/communicatiestrategie van een organisatie, die op zichzelf weer een vertaling is van de overall visie en het beleid.

“Strategisch Relatiemanagement levert maximale toegevoegde waarde en efficiency van netwerken en relaties” – Tanja Dik, vml. CEO Stage Entertainment

Wonderlijk genoeg zijn er nog altijd maar weinig organisaties die beschikken over een eigen netwerkstrategie. Terwijl vrijwel alle organisaties wel bezig zijn met relatiemanagement en het organiseren van netwerkbijeenkomsten. Dat dit vervolgens leidt tot weinig effectieve bijeenkomsten – waar weinig wordt genetwerkt – is niet echt verbazingwekkend.

Strategisch RelatiemanagementDe relatiemanagementscan bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Heeft de organisatie een relatiemanagement visie? Waarom is het hebben van een effectief netwerk van vitaal belang? Waarom is het onmogelijk succesvol te zijn zonder het kennen van de juiste mensen?
  • Kent de organisatie een relatiemanagementstrategie? Is de strategie van een organisatie vertaald naar een doelmatige relatiemanagementstrategie, die als basis dient voor de implementatie van een integraal beleid: Wat zijn de doelstellingen? Wie zijn onze stakeholders? Welke activiteiten worden georganiseerd om hen te ontmoeten? 
  • Is de verantwoordelijkheid is voor het relatiemanagement helder? Hoe ziet de interne projectorganisatie eruit? Wie zijn de interne stakeholders? Wie is eindverantwoordelijk? Hoe wordt iedereen intern gemotiveerd om bij te dragen aan het succes?
  • Is er een professioneel team dat op relatiebijeenkomsten als gastheer/-vrouw kan optreden? Wie kunnen deze rol vervullen en de organisatie vertegenwoordigen? Hoe worden zij ondersteund, gebriefd en/of getraind? 
  • Hebben de relatiebijeenkomsten structuur en zijn ze gericht op het maximaliseren van de persoonlijke ontmoeting? Is het beleid vertaald naar een doelstelling per bijeenkomst? Is er op die bijeenkomsten voldoende gelegenheid tot ontmoeten? Wat heeft de bijeenkomst ons opgeleverd en wat wordt ermee gedaan?
De visie van het ISRM op professioneel relatiemanagement is de basis van een opleiding genaamd ‘Strategic Relationship Management’. Deze opleiding wordt als postgraduate en keuzevak op de Hotelschool The Hague gegeven. De opleiding is een samenwerking van het ISRM met het Protocolbureau en de hotelschool.