ANNA PAULOWNASTRAAT 12-14 2518 BE THE HAGUE
P.O. Box 102742501 HG THE HAGUE
T +31 70 384 11 99E info@relationshipmanagement.eu

Registratie SRM

Ik schrijf me in voor de opleiding 'Strategisch Relatiemanagement' op 1 en 2 maart, 5 en 6 april, 3 en 4 mei, 14 of 15 juni (verdediging onderzoek) en 28 juni 2018 (diploma-uitreiking):

UW gegevens

Voornaam

Titel(s)

Initialen

Achternaam

Geboortedatum (dd|mm|jj)

Nationaliteit


Naam organisatie

Functie

E-mail

Adres

Postcode en plaats

Land

Telefoon

Dieetwensen

Uw opleiding

Welke opleidingen heeft u gevolgd?
Vermeld a.u.b. de naam van het opleidingsinstituut, de naam van de opleiding, in het kort de inhoud van de opleiding, de duur van de opleiding en of u het diploma heeft behaald.

Opleiding 1

Opleiding 2

Opleiding 3

Opleiding 4

Uw carrière

Wat is uw werkervaring?
Omschrijf a.u.b. uw huidige en vorige functies. Vermeld a.u.b. de naam van de organisatie, uw functietitel en in het kort de werkzaamheden en verantwoordelijkheden van de functie.

functie 1

functie 2

functie 3

functie 4

Uw ervaringen

Wat is uw ervaring met relatiemanagement?

Over welke andere relevante ervaring beschikt u?

Wat verwacht u van de opleiding?

Bron van informatie

Hoe heeft u van 'Strategisch Relatiemanagement' gehoord?Anders, namelijk:

Factuur gegevens

Alleen van toepassing indien anders dan de adresgegevens hierboven.

Naam organisatie

T.a.v.

Factuuradres

Postcode en plaats

Extra informatie

Voorwaarden:
'Strategisch Relatiemanagement' kost €3.995,- per persoon, exclusief BTW. Voor diegenen werkzaam bij de overheid en voor particulieren kost de opleiding €3.995,- per persoon, inclusief BTW. Een certificaat, lesmateriaal, drie overnachtingen en alle lunches/diners gedurende de opleiding zijn bij de prijs inbegrepen.
Bij annulering na inschrijving heeft de deelnemer geen recht op restitutie van het tarief. Het is wel mogelijk om deelname te verplaatsen. Het Institute of Strategic Relationship Management heeft het recht om de opleiding (bij onvoldoende deelnemers) te verplaatsen. Het Institute of Strategic Relationship Management heeft het recht om de opleiding (bij onvoldoende deelnemers) te annuleren (in dat geval heeft de deelnemer recht op restitutie). Het Institute of Strategic Relationship Management heeft het recht foto's te maken van deze opleiding voor 'social media' of andere doeleinden. Het programma van deze training is onder voorbehoud van wijzigingen.
Deze opleiding wordt in het Nederlands gegeven (een aantal van de boeken behorende bij deze opleiding zijn Engelstalig). Naast het volgen van 6 lesdagen dienen meerdere boeken gelezen te worden en wordt er een onderzoek geschreven. Voor de boeken en het onderzoek staat ongeveer 40 – 50 uur.

Naam

Datum

Ik verklaar hierbij de fee en voorwaarden te accepteren.